Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

rehberlik

Giriş

KURULUŞ VE AMACIMIZ

Rehberlik ve Danışma Büro Amirliği, teşkilatımızda görevli personelin, sorunlarının ve taleplerinin sağlıklı tespit edilebilmesini, çalışma ortamının bireyin psikolojik ve sosyal yönü üzerindeki etkilerinin araştırılmasını, mesleki ve sosyal hayata uyumun arttırılması amacı ile İçişleri Bakanlığının 02.03.2004 tarihli onayı ile kurulmuş, 30.04.2004 tarihinden itibaren Müdüriyet Makamına bağlı olarak faaliyete geçirilmiş,17.03.2008 tarihli İçişleri Bakanlığının onayı ile adı “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği” olarak değiştirilmiştir.Bu amaçla, görevli personelin;

• Fiziksel, duygusal ve sosyal yönden kendini tanıyabilmesi
• Etkin ve doğru kararlar alabilmesi
• Problem çözme gücünü geliştirerek özgüveninin kazanabilmesi
• Çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve becerileri kazanabilmesi
• Psikososyal ve mesleki sorun alanlarını belirleyerek, ilgili birimlerle koordine edilmek suretiyle bireyin sosyal ve mesleki hayata uyumlarının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

 

 TANIMLAR

Rehberlik; Bireyi tanıyarak problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alabilmesi, çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlayabilmesi, böylece kendini gerçekleştirebilmesi için uzman kişilerce bireye yapılan sistemli, bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecidir.

Danışma; Danışana rahatlık ve güven duygusu yaşayabileceği bir ortamda, karşılıklı iletişim kurarak, kendisini ve sorunlarını tanıması, kendisi ile ilgili daha gerçekçi bakış açısı geliştirmesi, sorunlarının farkına vararak daha bilinçli karar ve çözümlere ulaşabilmesi için uzman personel tarafından uygulanan düzenli ve profesyonel bir yardım sürecidir.

 

 İLKELERİMİZ

  - Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmeti; yararlanmak isteyen Her bireye açıktır. Genel olarak kabul edilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin sadece ruh sağlığı bozuk kişilere yönelik olduğu düşüncesi doğru değildir. Stres, iletişim ve kişiler arası ilişkilerde sorunlar yaşayan, kendini değerlendirip etkin kararlar almak isteyen her birey bu hizmetten yararlanabilir.

- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmeti; Gizlilik temeline dayanır. Bilgiler kişinin isteği dışında paylaşılmaz, bilmesi gereken prensibi esastır.

- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmeti; insana ve onun kendine ilişkin konularda karar alma hakkına Saygı ilkesine dayanır. Kişi, istemediği bilgileri verme yönünde zorlanmaz ve kendini ilgilendiren konularda en son karar alma hak ve sorumluluğu bireye bırakılır.

- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetinde Süreklilik esastır. Psikolog ya da psikolojik danışman, her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güç olarak görülmemeli, danışan kişinin de değişime açık ve istekli olmasının süreç için oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır.

- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetinde Bireyin güçlü yanlarını vurgulamak esastır.

- Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmeti Tıbbi tanı ve tedavi hizmetlerini kapsamaz. Amaç kişinin sıkıntıları, bununla ilişkili durumları, davranışları kavraması ve etkin baş etme stratejileri geliştirmesine yardımcı olmaktır.

 

  GENEL SORUN ALANLARI

- Eğitim, Öğretim,Yönetim,Psikolojik, Sosyal ana başlıklarının haricinde;

- Kişiler arası ilişkilerde sorunlar yaşıyorsanız,

- Stres ve kaygı ile baş etmekte güçlük çekiyorsanız,

- Bir sorun ile baş etmekte kendinizi yetersiz hissediyorsanız,

- Çaresizlik ve ümitsizlik duyguları ile boğuşuyorsanız,

- Öfkenizi kontrol etmekte yaşadığınız güçlükler nedeniyle evde ya da işyerinde çatışma yaşıyorsanız,

- Anlaşılmadığınızı ve kendinizi ifade edemediğinizi düşünüyorsanız,

- Depresyonda olduğunuzu düşünüyor ve çözüm önerileri arıyorsanız,

- Çocuğunuzun aile, okul ve arkadaşlarıyla ilgili problemleri olduğunu düşünüyorsanız,

- Aile bireylerinizin psikososyal gelişimi ile ilgili endişeleriniz varsa

BÜRO AMİRLİĞİMİZE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

 

 

 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crıme
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü